Aktualności

 • 06-05-2019 r.
  OŚ Józefów – trwają rozruchy
  Zgodnie z wymaganiami kontraktowymi budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie zakończyła się w zeszłym roku. Uzyskano również pozwolenia na użytkowanie.
  25-04-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – trwa budowa sortowni
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia trwa Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce.
  10-04-2019 r.
  OŚ Chynów - reaktor na ukończeniu
  Realizacja inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” pomimo okresu zimowego sukcesywnie idzie do przodu.
 • 04-04-2019 r.
  OS Tczew – kamień węgielny
  W dniu dzisiejszym na oczyszczalni ścieków w Tczewie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kompostowni osadów ściekowych.
  01-04-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - na przekór wiatrom.
  Pogoda nas nie rozpieszczała ostatnio. Pomimo silnych wiatrów i deszczu zakończyliśmy kolejne etapy robót.
  22-03-2019 r.
  INSTAL wybuduje Stację Obsługi Samochodu Specjalistycznego w Markach
  W dniu dzisiejszym, pomiędzy Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. a INSTAL WARSZAWA S.A., została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach”.
 • 20-03-2019 r.
  OŚ Jaworzno – postęp prac
  W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II” prowadzone są prace związane z sieciami zewnętrznymi, trwa remont budynku krat.
  05-03-2019 r.
  OS Tczew – prace w toku
  Na oczyszczalni ścieków w Tczewie ukończony został remont komory ścieków oraz montaż technologiczny pierwszego ciągu na Przepompowni Czatkowy. Wymieniona została krata rzadka, zestaw dwóch pomp ściekowych wraz instalacjami technologicznymi , armaturą oraz instalacjami AKPiA. Przygotowujemy się do rozruchu. Trwają prace remontowe budynków Pompowni.
  20-02-2019 r.
  Pompownia Moczydło – rozruchy
  Modernizacja pompowni Moczydło powoli zbliża się do końca. Zakończono prace remontowo-budowlane.
 • 13-02-2019 r.
  Silos cukru w Chełmży - pora na dach
  Mimo pory zimowej, wyścig z czasem na budowie silosu cukru w Chełmży trwa.
  07-02-2019 r.
  ZUO Kwidzyn – podpisanie umowy
  W dniu 07.02.2019 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwie Małej koło Kwidzynia oraz Instal Warszawa S.A. podpisali umowę na realizację kontraktu pn. Budowa nowej sortowni odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej w ramach Projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  30-01-2019 r.
  ZUOS Tczew – konstrukcja hali
  W Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie kończą się prace związane z główną konstrukcją hali kompostowania odpadów.
 • 22-01-2019 r.
  OŚ Dęblin – montaż suszarni
  Na budowie oczyszczalni ścieków w Dęblinie sukcesywnie realizujemy założenia na rok 2019.
  10-01-2019 r.
  OŚ Pińczów - rozruch reaktora
  Zakończono prace montażowe i wyposażenia technologicznego na reaktorze wielofunkcyjnym. Obecnie trwa rozruch reaktora po modernizacji.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies